Amelia Hill
Amelia Hill
Амелия Хил е висококвалифициран мениджър по социални медии с доказан опит в разработването и изпълнението на кампании през множество платформи. Като мениджър по социални медии, Амелия е отговорна за ангажиране на аудиторията, отговаряне на въпроси и коментари, наблюдение на разговорите и използване на аналитика за измерване на успеха. Една от силните страни на Амелия е нейната способност да създава ангажиращо съдържание, което резонира с нейната аудитория.
18/04/2024, 23:28:12
Изчакайте, Пише...