Правила и условия

Настоящите Правила и условия за ползване („Условия“) се прилагат за използването на уебсайта на Aiflux.eu („Сайт“). Чрез достъпа и използването на сайта вие („Потребител“) се съгласявате да спазвате тези Условия.

Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте сайта.

Информация за регистрация и акаунт

Регистрирайки се на сайта, вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е поискано във формуляра за регистрация.

Ако смятаме, че информацията не е вярна, точна, актуална или пълна, ние имаме право да спрем или прекратим вашия акаунт и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта.

Поверителност и защита на личните данни

Цялата лична информация, която събираме от вас във връзка с използването на сайта, се третира в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Информацията, която предоставяте, ще бъде използвана за активиране на функционирането на сайта, включително обмен на съобщения с изкуствения интелект на Aiflux.eu.

 

Използване на сайта и потребителско поведение

Вие носите отговорност за цялата дейност във вашия акаунт. Ако подозирате неоторизирано използване на вашия акаунт, моля, свържете се с нас незабавно. Ние не носим отговорност за загуби, които може да понесете в резултат на това, че някой друг използва вашата парола или акаунт, със или без ваше знание.

Изпращайки съобщения през нашия сайт, вие се съгласявате да не изпращате съобщения, които: Нарушават авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни или други права на собственост на която и да е страна;

Явно са обидни и/или насърчават расизъм, нетолерантност, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу която и да е група или индивид; Тормозят или пропагандират тормоз на друго лице.

 

Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, цялото съдържание на сайта е собственост на Aiflux.eu и е защитено от законите за интелектуална собственост.

 

Промени в Условията

Aiflux.eu си запазва правото да променя тези Условия по всяко време и е Ваша отговорност да преглеждате редовно тези Условия.

Ако продължите да използвате сайта след публикуването на каквито и да било промени, това ще означава, че приемате тези промени.

 

Приемане на Условията

Създавайки акаунт, вие се съгласявате с всички тези Условия. Ако не сте съгласни с някое от тези Условия, не използвайте този сайт или услугите, предлагани от този сайт.